J. J. Ryba - Czech Christmas Mass "Hey, Master ..." Strakonice

Date:

House of Culture Strakonice | Performers: Soloists, Chamber Choir and Orchestra Bach-Collegium Prague, Linda Sítková - organ, Jiří Mátl - conductor

Program:

České vánoční pastorely:

Jiří Ignác Linek (1725 - 1791):
Pastorela - Narodil se Kristus Pán | pro tenor sólo, smíšený sbor, orchestr a varhany

František Xaver Brixi (1732 - 1771):
Quem vidistis, o pastores - Graduale pastorale | pro alt sólo, smyčce a varhany
Pastores loquebantur - Offertorium pastorale in G | pro smíšený sbor, smyčce a varhany

Jan Nepomuk Vitásek (1770 - 1839):
Hymnus pastoralis "Sem ovčičky vábné" | pro bas sólo, smíšený sbor, orchestr a varhany

Jiří Ignác Linek (1725 - 1791):
"Zlodějská pastorela" | pro tenor a bas sólo, smyčce a varhany

Jakub Jan Ryba (1765–1815):
Rozmilý slavíčku | pro soprán sólo, orchestr a varhany
Pospíchejme k Betlému | pro smíšená sbor, orchestr a varhany

 

Jakub Jan Ryba (1765–1815):
Česká mše vánoční "Hej, mistře..." | pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
    Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Závěr