Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře..."

Termín konání:

Kostel sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14. října, Praha 5, 

účinkují: Markéta Klaudová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Ondřej Holub – tenor, Jaromír Nosek – bas, Linda Sítková – varhany, komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha,  Jiří Mátl - dirigent

Program: 

Jakub Jan Ryba (1765 - 1815)
Česká mše vánoční "Hej, mistře..." | pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany

Kyrie
Gloria
Graduale
Credo
Offertorium
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Závěr

Vstupenky:

Vstupenky 200 Kč, zlevněné 150Kč (senioři, studenti), děti do 15 let vstup zdarma
Prodej 1 hodinu před koncertem v místě jeho konání
Informace: info@bachcollegium.cz, Tel.: 739 089 021

Koncert se koná pod záštitou radního MČ Prahy 5 Štěpána Rattaye.

Pořádá Bach-Collegium Praha z.s. s podporou Městské části Praha 5