Sbormistr

Jiří Mátl

sbormistr a dirigent Bach-Collegia Praha, patří mezi výrazné osobnosti sbormistrovského umění u nás. Pochází z rodiny s hudebními kořeny - jeho děd Ladislav Mátl byl uznávaným sbormistrem, varhaníkem a hudebním pedagogem, jeho strýc Ladislav Mátl  vynikajícím zpěvákem, který mimo jiné dokonce s Bach-Collegiem Praha v minulém století jako sólový tenorista často spolupracoval.

Svůj hudební talent projevoval Jiří Mátl již v mládí jako výjimečný kytarista. Studoval klasickou kytaru na ZUŠ Ilji Hurníka v Praze ve třídě Jiřího Dobeše. I přes velkou lásku k hudbě se ve svých studiích zaměřil na diametrálně odlišný směr - absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze a dodnes v této profesi zároveň se sbormistrovstvím aktivně působí. Oboru dirigování se věnoval vedle intenzivního samostudia až později soukromě u dirigenta Jiřího Portycha. V roce 1998 vstoupil do souboru Bach-Collegium Praha nejprve jako člen sboru a v roce 2007, po odchodu dirigenta Vladimíra Nováka, převzal soubor v roli dirigenta, sbormistra a uměleckého vedoucího. Od roku 2016 je rovněž druhým sbormistrem celorepublikového smíšeného sboru Bohemiachor.

Jako dirigent a sbormistr Bach-Collegia Praha uvedl s tímto souborem četná stěžejní díla duchovní sborové literatury autorů W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka a dalších. Pravidelně se pak zaměřuje na provádění kantát J. S. Bacha. Spolupracuje s předními českými sólisty a instrumentalisty. Jeho hudební projev a uchopení děl přináší vyzrálost, hloubku sdělení, nadšení a preciznost.