Svatojánský varhanní cyklus 2022

Svatojánský varhanní cyklus je řada osmi koncertů v průběhu celého roku 2022 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze, který se zaměřuje na kombinaci komorní varhanní hudby, zvláště se zřetelem na sborová díla, a virtuózních sólových varhanních skladeb. Pořadatelem je soubor Bach-Collegium Praha a hlavním uměleckým garantem špičková česká varhanice MgA. Linda Sítková, PhD., která si zve ke spolupráci další vynikající hudebníky.

Pozvání do barokního skvostu v srdci Prahy

Pojítkem všech koncertů je místo jejich konání - kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Nachází se v srdci Nového Města Pražského u Karlova Náměstí. Unikátní architektonický skvost vrcholného dynamického baroka postavený pražským architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem s nástropní freskou Apoteóza svatého Jana Nepomuckého od Františka Antonína Müllera. Koncertní cyklus má mimo jiné přispět k většímu otevření kostela, který je často neznámý i obyvatelům přilehlé městské části a přiblížit ho širší veřejnosti jakožto prostor, který představuje nejen významnou architektonickou památku Prahy, ale i důležitý průsečík duchovní a kulturní dimenze lidského života.

Bohatý program v rukách nejlepších umělců

Projekt díky své dramaturgii přináší ojedinělou kombinaci virtuózní varhanní literatury všech historických epoch a komorní varhanní hry s různým zejména méně častým obsazením (bicí, recitátor, tuba, atd.). Velkou pozornost věnuje také sborovým a orchestrálním skladbám s varhanami. Varhany jsou tak posluchačům představeny v celé šíři jejich možností. Velkým přínosem je pak videoprojekce obrazu interpretů na kůru dole před diváky, realizovaná na všech koncertech.

Účast na koncertech přislíbili renomovaní umělci, kteří jsou etablovaní na domácích i zahraničních koncertních pódiích a jsou zárukou nejvyšší možné úrovně koncertů.

První koncert cyklu je symbolicky umístěn na svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela. Další koncerty pak následují vždy jeden do měsíce:

1. koncert - neděle 15. května 2022 v 18:00
Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže, Linda Sítková - varhany

2. koncert - středa 22. června 2022 v 19:30
J. S. Bach: kantáta BWV 30 Freue dich, erlöste Schar
Bach-Collegium Praha - komorní sbor, orchestr a sólisté, dirigent - Jiří Mátl

3. koncert - neděle 17. července 2022 v 18:00
Jan Adamus - hoboj, Linda Sítková - varhany

4. koncert - neděle 21. srpna 2022 v 18:00
Pavel Verner - violoncello, Linda Sítková - varhany

5. koncert - neděle 18. září 2022 v 18:00
Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany

6. koncert - neděle 23. říjen 2022 v 18:00
Roman Janál - baryton, Linda Sítková - varhany

7. koncert - neděle 13. listopadu 2022 v 18:00
Gabriel Fauré: Requiem
Bach-Collegium Praha - komorní sbor, varhany - Linda Sítková, dirigent - Jiří Mátl

8. koncert - neděle 11. prosince 2022 v 18:00
Jana Koucká - soprán, Jan Verner - trubka, Linda Sítková - varhany

Videoprojekce, přenosy a přípitek po koncertě

Na koncertech je realizována videoprojekce - přenos obrazu v reálném čase z kůru na plátno umístěné před diváky. Navíc jsou koncerty přenášeny v živém přenosu na YouTube kanále Bach-Collegia Praha, což umožňuje konání koncertů i v době případných pandemických opatření.

Po některých koncertech bude pro diváky po koncertě připraveno v přilehlé zahradě malé občerstvení s přípitkem a s možností neformálního setkání účinkujících umělců a diváků. 

Pořadatel projektu:

Bach-Collegium Praha, z.s., hlavní koordinátor projektu: ing. Jiří Mátl - dirigent, sbormistr a umělecký vedoucí souboru.
spolupořadatel: DEUTSCHSPRACHIGE KATHOLISCHE PFARREI PRAG - německy hovořící farnost při kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Praha 2

Odborný garant projektu:

MgA. Linda Sítková, Ph.D. - česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnosti u sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2.

Podpora projektu:

Projekt je realizován s finanční podporou Hl. m. Prahy, Městské části Praha 2 a Městské části Praha 5.