Svatojánský varhanní cyklus 2024

Svatojánský varhanní cyklus je řada sedmi koncertů v průběhu celého roku 2024 (letos již 4. ročník) v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2, který se zaměřuje na kombinaci komorní varhanní hudby s pestrým nástrojovým a vokálním obsazením, sborové hudby s doprovodem varhan a virtuózních sólových varhanních skladeb. Hlavním uměleckým garantem je špičková česká varhanice MgA. Linda Sítková, PhD., která si zve ke spolupráci další vynikající hudebníky. Součástí koncertů je videoprojekce obrazu interpretů z kůru kostela dolů před diváky, která výrazně zvyšuje atraktivitu produkce a přispívá k popularizaci varhanní hry. Všechny koncerty jsou zároveň živě streamované na Youtube kanál pořadatele, což zvyšuje působnost projektu a umožňuje konání i v případě možných pandemických omezení.

Cyklus si během tří let získal značné renomé a oblibu u posluchačů, kteří oceňují špičkové výkony interpretů a neopakovatelnou atmosféru kostela sv. Jana Nepomuckého. Nedílnou součástí se stalo příjemné pokoncertní pohoštění v přilehlé zahradě, které umožňuje společné rozhovory posluchačů a interpretů.

Dientzenhoferův barokní skvost v srdci Prahy

Pojítkem všech koncertů je místo jejich konání - kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Nachází se v srdci Nového Města Pražského u Karlova Náměstí. Unikátní architektonický skvost vrcholného dynamického baroka postavený pražským architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem s nástropní freskou Apoteóza svatého Jana Nepomuckého od Františka Antonína Müllera. Koncertní cyklus má mimo jiné přispět k většímu otevření kostela, který je často neznámý i obyvatelům přilehlé městské části a přiblížit ho širší veřejnosti jakožto prostor, který představuje nejen významnou architektonickou památku Prahy, ale i důležitý průsečík duchovní a kulturní dimenze lidského života.

Dramaturgie a program ve znamení Roku české hudby

Programy koncertů i v letošním již 4. ročníku navazují na dramaturgii předchozích let, která si klade za cíl systematicky seznamovat široké publikum se stěžejními díly sólové varhanní literatury, obohacené o pestré komorní kombinace skladeb původních i pro tyto účely upravených.

S ohledem na Rok české hudby tvoří hlavní linii cyklu kompozice dřívějších i současných českých autorů, s jejichž skladbami se setkáme na každém koncertu. Ojedinělým projektem je spojení soudobé hudby Petra Ebena, duchovních textů a pohybově tanečního ztvárnění při provedení jeho varhanního cyklu Job.

I v letošním roce čeká však posluchače jako další linie, která je společná všem ročníkům Svatojánských koncertů, uvádění varhanních kompozic J. S. Bacha, které jsou základním kamenem varhanní literatury – pokračujeme v představování Bachových velkých preludií a fug, toccat, concertantních skladeb, triových sonát a chorálových předeher.

Každý koncert je z důvodu apelu na plasticitu programu sestaven ze skladeb většinou ne pouze jednoho stylového období, záměr koresponduje i s rozměrem a univerzálností varhan v kostele sv. Jana, který primárně není určen k interpretaci pouze jedné stylové epochy. To umožňuje předkládat pečlivě vybraný hudební program, jehož cílem je zaujmout a obohatit rozměr vnímání posluchače. Pestrost programu se pozitivně odráží na věkové struktuře posluchačů. Koncerty nenavštěvuje pouze starší generace, ale i mládež a děti.

Komorní skladby pak dotvářejí barvitost atmosféry koncertu. Účast na koncertech přislíbili renomovaní umělci, kteří jsou etablovaní na domácích i zahraničních koncertních pódiích a jsou zárukou nejvyšší možné úrovně koncertů.

1. koncert – středa 15. května 2024 v 19:00 - svátek sv. Jana Nepomuckého a hlavní pouť kostela
Žesťový kvintet hudby hradní stráže a policie ČR, Linda Sítková - varhany
program: J. S. Bach: Concerto G dur, J. Klička: Vyšehrad, M. E. Bossi: Théme et Variations, ad.

Zahajovací koncert, který se koná vždy u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého, ponese slavnostní charakter v podání Žesťového kvintetu hudby hradní stráže, který má vždy silnou a strhující atmosféru. V barokně jásavé tónině jej doplní Bachovo Concerto G dur zpracovávající téma houslového koncertu prince Johanna Ernsta ze Saxe-Weimaru..

2. koncert – středa 19. června 2024 v 19:30
Bach-Collegium Praha - komorní sbor, orchestr a sólisté, Jiří Mátl - dirigent
program: F. X. Brixi - Missa solemnis in D – Vyšehradská, ad.

Cyklus je i letos obohacen o jeden sborově instrumentální koncert, který příjemně doplňuje komorní řadu. Tentokrát zazní jedna z velkých vokálně instrumentálních mší českého ranně klasicistního autora F. X. Brixiho.

3. koncert – neděle 28. července 2024 v 18:00
Pavel Verner - violoncello, Linda Sítková - varhany
program: M. Kabeláč - Fantasie d moll, J. S. Bach: Preludium a fuga a moll, ad.

Přední český violoncellista Pavel Verner je zárukou mimořádného zážitku, v jeho podání se můžeme těšit na komorní i sólové skladby. Českou kompozici zastoupí Fantasie d moll M. Kabeláče – virtuózní expresivní varhanní skladba využívající pregnantních technických prvků.

4. koncert – neděle 22. září 2024 v 18:00
Jiří Lössl a Radana Kodetová - recitace a tanec, Linda Sítková - varhany
program: P. Eben - Job, J. S. Bach - Chorálová předehra "Aus tiefer Not"

Mimořádný zářijový koncert nabídne neobvyklou kombinaci varhanní hudby, tance a recitace. Hudebním podkladem bude rozsáhlé zpracování biblického příběhu knihy Job z pera Petra Ebena, doplněné recitací autorem vybraných úryvků z Písma a pohybovým ztvárněním tanečníka Jiřího Lössla a Radany Kodetové.

5. koncert – neděle 20. října 2024 v 18:00
Ondřej Holub - tenor, Linda Sítková - varhany
program: B. Smetana - Večerní písně, J. S. Bach: Preludium a fuga Es dur,  ad.

Nadaný mladý tenorista Ondřej Holub přednese málo známý písňový cyklus B. Smetany Večerní písně. Bachovo Preludium a fuga Es dur je monumentální a impozantní barokní skvost – jedna z nejzávažnějších autorových skladeb s francouzskými vlivy a brilantním kontrapunktickým ztvárněním trojité fugy, zpracovávající motiv božské trojjedinosti.

6. koncert – neděle 10. listopadu 2024 v 18:00
Jan Triebenekl - trombón, Linda Sítková - varhany
program: P. Eben - Dvě invokace na svatováclavský chorál pro trombón a varhany, J. Klička - Fantasie na svatováclavský chorál, J. S. Bach: Toccata concertata E dur, ad.

Program listopadového koncertu je koncipován k uctění národního světce sv. Václava. Zazní dvě hudební zpracování svatováclavského chorálu. Od Petra Ebena pro trombon a varhany a následně velká romantická varhanní fantasie J. Kličky.

7. koncert – neděle 8. prosince 2024 v 18:00
Eva Benett - soprán, Linda Sítková - varhany
program: O. A. Tichý - Sonáta pro varhany, J. S. Bach: Quia respexit

Závěrečný koncert nabídne především adventní repertoár v podání naší výjimečné sopranistky Evy Benett, mimo jiné árii Quia respexit z Magnificat J. S. Bacha. Varhanní sonáta pak připomene významného českého skladatele a pedagoga Pražské konzervatoře O. A. Tichého.

Videoprojekce, přenosy a přípitek po koncertě

Na koncertech je realizována videoprojekce - přenos obrazu v reálném čase z kůru na plátno umístěné před diváky. Navíc jsou koncerty přenášeny v živém přenosu na YouTube kanále Bach-Collegia Praha, což umožňuje konání koncertů i v době případných pandemických opatření.

Po některých koncertech bude pro diváky po koncertě připraveno v přilehlé zahradě malé občerstvení s přípitkem a s možností neformálního setkání účinkujících umělců a diváků. 

Pořadatel projektu:

Bach-Collegium Praha, z.s., hlavní koordinátor projektu: ing. Jiří Mátl - dirigent, sbormistr a umělecký vedoucí souboru.
spolupořadatel: DEUTSCHSPRACHIGE KATHOLISCHE PFARREI PRAG - německy hovořící farnost při kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Praha 2

Odborný garant projektu:

MgA. Linda Sítková, Ph.D. - česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnosti u sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2.

Podpora projektu:

Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 2 a Městské části Praha 5.