6. koncert - Naděje na cestě za světlem

Termín konání:

účinkují: Linda Sítková - sólový varhanní recitál,

Cyklus koncertů k výročí 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého,

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská, Praha 2,

Fyzická přítomnost diváků přímo v kostele je povolena.
Vstupné: Dospělí - 200 Kč, Děti - zdarma. Těšíme se na vás!
Podrobné informace o vstupenkách, předprodeji a podmínkách účasti na koncertě dle aktuálních vládních nařízení

Živý videopřenos koncertu na Youtube kanálu Bach-Collegium Praha zdarma:
https://www.youtube.com/channel/UCChJMcy6J9IXP55rWm0mZsQ

Přečtěte si více o celém projektu...

Program

V jednání

motto koncertu:

Du heiliger Johannes Nepomuk, bereit, auf Gott zu hoffen. Wie ein Gewölbe über Zeit und Raum steht dir der Himmel offen. Und wir, an unser’m Weg entlang, hör’n schon der Heilgen Lobgesang.

Svatý Jene Nepomucký, byls připraven doufat v Boha. Nebesa jsou ti otevřená jako klenba nad časem i prostorem. A my na své cestě již slyšíme chvalozpěv svatých.

Winfried Pilz: Nepomuk Lied - 6. sloka