Informace o vstupenkách a podmínkách účasti na koncertech

Cyklus 300 let výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská, Praha

Vstupné na koncerty v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce:

200 Kč - dospělí
děti - vstup zdarma

Prodej vstupenek:

  • v předprodeji: u členů souboru (po domluvě)
  • Půl hodiny před koncertem v místě jeho konání. Pozor počet vstupenek je omezen (vládní nařízení), doporučujeme rezervaci

Rezervaci vstupenek můžete provést na emailu info@bachcollegium.cz nebo tel. 739 089 021
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 10 min před začátkem koncertu, pak budou vráceny do prodeje.

Sledování živého video přenosu na YouTube:

přímý přenos je možné sledovat na kanále YouTube Bach-Collegia Praha

Sledování on-line přenosu je zdarma. Chcete-li však tento projekt a účinkující umělce finančně podpořit, zašlete, prosím, libovolnou částku jako virtuální vstupné na účet Bach-Collegia Praha: 3181596002/5500 Raiffeisenbank a.s. Případnou smlouvu o daru, či další informace si vyžádejte na info@bachcollegium.cz. Předem děkujeme!

Podmínky pro účast na koncertě dle aktuálních vládních nařízení:

Při příchodu musí všichni diváci splňovat jednu z následujících  podmínek:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje. 

Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 75% a celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř přesáhnout 2000.

Uvnitř musí být všichni diváci usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).