Svatojánský varhanní cyklus 2023

Svatojánský varhanní cyklus je řada sedmi koncertů v průběhu celého roku 2023 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2, který se zaměřuje na kombinaci komorní varhanní hudby s pestrým nástrojovým a vokálním obsazením, sborové hudby s doprovodem varhan a virtuózních sólových varhanních skladeb. Hlavním uměleckým garantem je špičková česká varhanice MgA. Linda Sítková, PhD., která si zve ke spolupráci další vynikající hudebníky. Součástí koncertů je videoprojekce obrazu interpretů z kůru kostela dolů před diváky, která výrazně zvyšuje atraktivitu produkce a přispívá k popularizaci varhanní hry. Všechny koncerty jsou zároveň živě streamované na Youtube kanál pořadatele, což zvyšuje působnost projektu a umožňuje konání i v případě možných pandemických omezení.

Cyklus si během dvou let získal značné renomé a oblibu u posluchačů, kteří oceňují špičkové výkony interpretů a neopakovatelnou atmosféru kostela sv. Jana Nepomuckého. Nedílnou součástí se stalo příjemné pokoncertní pohoštění v přilehlé zahradě, které umožňuje společné rozhovory posluchačů a interpretů.

Pozvání do barokního skvostu v srdci Prahy

Pojítkem všech koncertů je místo jejich konání - kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Nachází se v srdci Nového Města Pražského u Karlova Náměstí. Unikátní architektonický skvost vrcholného dynamického baroka postavený pražským architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem s nástropní freskou Apoteóza svatého Jana Nepomuckého od Františka Antonína Müllera. Koncertní cyklus má mimo jiné přispět k většímu otevření kostela, který je často neznámý i obyvatelům přilehlé městské části a přiblížit ho širší veřejnosti jakožto prostor, který představuje nejen významnou architektonickou památku Prahy, ale i důležitý průsečík duchovní a kulturní dimenze lidského života.

Dramaturgie a program v rukách nejlepších umělců

Programy koncertů i v letošním již 3. ročníku navazují na dramaturgii předchozích let, která si klade za cíl systematicky seznamovat široké publikum se stěžejními díly sólové varhanní literatury, obohacené o pestré komorní kombinace skladeb původních i pro tyto účely upravených.

I v letošním roce čeká tedy posluchače jako jedna z hlavních linií na každém koncertě velká sólová varhanní kompozice J. S. Bacha – pokračujeme v představení Bachových velkých preludií a fug, toccat, concertantních skladeb a triových sonát (v roce 2023 - Preludium a fuga D dur, Preludium a fuga c moll, Toccata dorisch, Preludium a fuga e moll, Triosonata G Dur, Concerto d moll a další).

Každý koncert je z důvodu apelu na plasticitu programu sestaven ze skladeb většinou ne pouze jednoho stylového období, záměr koresponduje i s rozměrem a univerzálností varhan v kostele sv. Jana, který primárně není určen k interpretaci pouze jedné stylové epochy. To umožňuje předkládat pečlivě vybraný hudební program, jehož cílem je zaujmout a obohatit rozměr vnímání posluchače.

Komorní skladby pak dotvářejí barvitost atmosféry koncertu. Účast na koncertech přislíbili renomovaní umělci, kteří jsou etablovaní na domácích i zahraničních koncertních pódiích a jsou zárukou nejvyšší možné úrovně koncertů.

1. koncert - neděle 14. května 2023 v 18:00 - svátek sv. Jana Nepomuckého a hlavní pouť kostela
Jan Verner - trubka, Linda Sítková - varhany
program: G. Ph. Telemann - Koncert D dur, J. S. Bach - Preludium a fuga D dur, ad.

Zahajovací koncert, který se koná vždy u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého, ponese slavnostní charakter v podání trubky J. Vernera a Koncertu G. Ph. Telemanna D Dur, v barokně jásavé tónině jej doplní Bachovo Preludium a fuga D dur.

2. koncert - středa 21. června 2023 v 19:30
Bach-Collegium Praha - komorní sbor, orchestr a sólisté, Jiří Mátl - dirigent
program: J. Haydn - Missa in Angustiis (Nelson Messe), ad.

Cyklus je i letos obohacen o dva sborově instrumentální koncerty, které příjemně doplňují komorní řadu. Tentokrát zazní jedna z velkých mší J. Haydna tzv. Nelson Messe s podtitulem Mše pro zlé časy, kterou chceme podpořit a vzpomenout na válkou sužovanou Ukrajinu.

3. koncert - neděle 13. srpna 2023 v 18:00
Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany
program: A. Dvořák - Biblické písně, ad.

V podání vynikající mezzosopranistky Lucie Hilscherové, která je sólistkou ND a v letošním roce také prestižním hostem festivalu Pražské jaro, uslyšíme skvost duchovní písňové tvorby, cyklus Biblické písně A. Dvořáka, který hudebností, zpracováním, duchovním poselstvím nemá v evropském ani světovém měřítku konkurenci.

4. koncert - neděle 10. září 2023 v 18:00
Marie Fuxová - housle, Linda Sítková - varhany
program: A. Corelli - La Folia, J. S. Bach - Sonáta c moll, ad.

Koncert ve znamení dvou výročí: na počest letošního výročí 370 let od narození a zároveň 310 let od smrti skladatele A. Corelliho zazní jeho známá skladba La Folia. Sonáta c moll J. S. Bacha komponovaná v Köthenu v roce 1723 se zase dočká oslavy 300 let od vzniku. Obojí v provedení špičkové houslistky M. Fuxové, členky Pražákova kvarteta.

5. koncert - neděle 15. října 2023 v 18:00
Hans Kistler - klarinet (Amberg - DE), Linda Sítková - varhany
program: F. Poulenc - Sonáta pro klarinet, G. Finzi, ad.

Mimořádný koncert německého klarinetisty H. Kistlera, který přiblíží méně známé světové kompozice Sonátu pro klarinet v úpravě s varhanami F. Poulenca a představí také Geralda Finziho.

6. koncert - neděle 5. listopadu 2023 v 18:00
Kateřina Jansová - flétna, Jaroslava Čiháková Tajanovská - hoboj, Linda Sítková - varhany
program: Triové sonáty - G. Ph. Telemann a J. J. Quantz, ad.

Poslední z řady komorních koncertů letos nabídne ojedinělou kombinaci pro potěchu duše i ucha - flétnu a hoboj Kateřiny Jansové a Jaroslavy Čihákové Tajanovské, v jejichž podání nás potěší triové sonáty G. Ph. Telemanna a J. J. Quantze i s mírným výletem do 20. století.

7. koncert - neděle 10. prosince 2023 v 18:00
Bach-Collegium Praha - komorní sbor, Linda Sítková - varhany, J. Mátl - dirigent
program: Staročeské roráty, Jan Bernátek - Magnificat, světová premiéra,
vokální skladby O. A. Tichého k připomenutí výročí 50 let od jeho smrti, ad.

Závěrečný koncert obstará smíšený sbor Bach-Collegia Praha, který doprovodí stejně jako všechny předešlé koncerty naše domácí špičková varhanice Linda Sítková. V adventním čase zazní pásmo staročeských rorátů. Vrcholem večera bude pak světová premiéra skladby Jana Bernátka Magnificat, určená smíšenému sboru a sólovému sopránu s doprovodem varhan, trubky a tří lesních rohů. 

Videoprojekce, přenosy a přípitek po koncertě

Na koncertech je realizována videoprojekce - přenos obrazu v reálném čase z kůru na plátno umístěné před diváky. Navíc jsou koncerty přenášeny v živém přenosu na YouTube kanále Bach-Collegia Praha, což umožňuje konání koncertů i v době případných pandemických opatření.

Po některých koncertech bude pro diváky po koncertě připraveno v přilehlé zahradě malé občerstvení s přípitkem a s možností neformálního setkání účinkujících umělců a diváků. 

Pořadatel projektu:

Bach-Collegium Praha, z.s., hlavní koordinátor projektu: ing. Jiří Mátl - dirigent, sbormistr a umělecký vedoucí souboru.
spolupořadatel: DEUTSCHSPRACHIGE KATHOLISCHE PFARREI PRAG - německy hovořící farnost při kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Praha 2

Odborný garant projektu:

MgA. Linda Sítková, Ph.D. - česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnosti u sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2.

Podpora projektu:

Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 2 a Městské části Praha 5.