Svatojánský varhanní cyklus 3/23 - Lucie Hilscherová, mezzosoprán

Termín konání:

účinkují: Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany,

Svatojánský varhanní cyklus 2023 - 3. koncert,

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská, Praha 2,

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Fantasie a fuga g moll | BWV 542

Jan Bernátek (1950)
Čtyři písně k Panně Marii | pro střední hlas a varhany na básně Zuzany Novákové, věnováno Lucii Hilscherové
1. Panenka
2. Nebeská brána
3. Kapka rosy
4. Máj

Charles-Marie Widor (1844–1937):
Symphonie VI | op 42/2 
1. část - Allegro

Antonín Dvořák (1841–1904):
Biblické písněop. 99
1. Oblak a mrákota jest vůkol něho
2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
3. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
4. Hospodin jest můj pastýř
5. Bože! Bože! Píseň novou
6. Slyš, ó Bože, volání mé
7. Při řekách babylónských
8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
9. Pozdvihuji očí svých k horám
10. Zpívejte Hospodinu píseň novou

Vstupenky:

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Doporučujeme rezervaci místa emailem info@bachcollegium.cz nebo telefonicky 739 089 021.

Projekt je realizován s finanční podporou Měst. části Praha 2

Živý přenos koncertu:

 


Soubory ke stažení