Cyklus koncertů k výročí 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2

Bach-Collegium Praha připravilo pro rok 2021 sérii komorních koncertů, které připomenou nejznámějšího národního světce.

Připomenutí významné postavy našich dějin

Pokud bychom naše národní světce seřadili do pomyslného žebříčku podle oblíbenosti a významu, skončil by Jan z Nepomuku, jeden z českých zemských patronů, pravděpodobně na pomyslných stupních vítězů vedle sv. Václava, Vojtěcha, Ludmily nebo Anežky. Z pohledu množství jemu zasvěcených kostelů, kapliček a soch rozesetých doslova po celém světě, by ale pravděpodobně neměl konkurenci. Na druhé straně jeho odkaz byl předmětem četných historických sporů a postoj k jeho kultu v průběhu staletí rozhodně nebyl jen kladný. Bezesporu se však jedná o významnou osobnost, která ovlivňovala české dějiny během svého života, ale především dlouho po něm. Po generace se vryl do povědomí lidí jako symbol mlčenlivosti, odvahy a pevných zásadových postojů, i proto stojí za to si ho stále připomínat.

Devět koncertů ke kulatému výročí

31. května letošního roku uplyne přesně 300 let od okamžiku, kdy v roce 1721 papež Inocenc VIII. prohlásil Jana z Pomuku za blahoslaveného. Toto významné jubileum jsme se rozhodli připomenout sérií devíti koncertů v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2.  Cyklus je koncipován jako řada koncertů v průběhu roku 2021 s různým obsazením a programem, který se nejrůznějším způsobem váže k osobnosti světce. Klade si za cíl upozornit na význam a přínos sv. Jana Nepomuckého v oblasti kulturní, duchovní a hudební, prostřednictvím především hudebních děl napsaných k jeho cti.  Připojujeme se tak k letošním svatojánským oslavám, které mají centrum v Janově rodišti - dnešním Nepomuku.

Pozvání do barokního skvostu v srdci Prahy

Pojítkem všech koncertů je místo jejich konání - kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Nachází se v srdci Nového Města Pražského u Karlova Náměstí. Unikátní architektonický skvost vrcholného dynamického baroka postavený pražským architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem s nástropní freskou Apoteóza svatého Jana Nepomuckého od Františka Antonína Müllera. Koncertní cyklus má mimo jiné přispět k většímu otevření kostela, který je často neznámý i obyvatelům přilehlé městské části a přiblížit ho širší veřejnosti jakožto prostor, který představuje nejen významnou architektonickou památku Prahy, ale i důležitý průsečík duchovní a kulturní dimenze lidského života.

Bohatý program v rukách nejlepších umělců

Na programech koncertů nalezneme hodnotné skladby české i světové duchovní hudby, přičemž zvláštní akcent je věnován dílům vzniklým k poctě sv. Jana Nepomuckého. Součástí dramaturgie jsou také skladby českých soudobých autorů. Ve světové premiéře zazní Magnificat k poctě sv. Jana Nepomuckého Jana Bernátka, který skladbu zkomponoval přímo pro tento projekt. Účast na koncertech přislíbili renomovaní umělci, kteří jsou etablovaní na domácích i zahraničních koncertních pódiích.

Koncerty s poetickými názvy

Názvy koncertů byly inspirovány slokami písně Nepomuk Lied od Winfrieda Pilze (1940 - 2019), římskokatolického kněze, který v místní německy mluvící farnosti při kostele sv. Jana Nepomuckého působil v letech 2010 - 2012. Jednotlivé sloky písně budou také použity jako motto jednotlivých koncertů:

1. koncert - Prameni víry prýštící přes staletí
neděle 16. května 2021 v 18.00 - svátek sv. Jana Nepomuckého
účinkují: Jan Verner - trubka, Pavel Verner - violoncello, Linda Sítková - varhany

2. koncert - Pilíři odvahy v nesnázích
pondělí 31. května 2021 v 18.00 - výročí 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého
účinkují: Markéta Böhmová - soprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany

3. koncert - Symbole síly mlčenlivosti
středa 23. červen 2021 v 19.30
účinkují: Bach-Collegium Praha - komorní sbor, orchestr a sólisté, Jiří Mátl - dirigent
program: Musicae navales Pragenses

4. koncert - Statečný korábe v moři utrpení
neděle 11. července 2021 v 18:00
účinkují: Ondřej Holub - tenor, Hans Kistler - klarinet, Linda Sítková - varhany

5. koncert - Průvodce temnou branou smrti
neděle 1. srpna 2021 v 18:00
účinkují: Lucie Hilscherová - alt, Hana Kubisová - housle, Linda Sítková - varhany

6. koncert - Naděje na cestě za světlem
neděle 5. září 2021 v 18:00
účinkují: Linda Sítková - sólový varhanní recitál

7. koncert - Paprsku Boží inspirace
neděle 3. října 2021 v 18:00
účinkují: Věra Binarová - viola, Linda Sítková - varhany

8. koncert - Poutníku času a moste sblížení
neděle 14. listopadu 2021 v 18:00
účinkují: Bach-Collegium Praha - komorní sbor, Linda Sítková - varhany, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Jiří Mátl - dirigent
program: Jan Bernátek - sv. Ludmila, Magnificat - světová premiéra

9. koncert - Hvězdo zářící českým zemím
neděle 12. prosince 2021 v 18:00
účinkují: Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany

Technická podpora a účast diváků

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci budou všechny koncerty živě přenášeny na Youtube kanálu Bach-Collegia Praha: https://www.youtube.com/channel/UCChJMcy6J9IXP55rWm0mZsQ
Jakmile to bude možné, moc rádi přivítáme diváky na živo přímo v kostele - budeme upřesňovat. Pro diváky v kostele bude připravena i projekce obrazu umělců z kůru.
Předem děkujeme za váš zájem a podporu.

Pořadatel projektu:
Bach-Collegium Praha, z.s.,
hlavní koordinátor projektu: ing. Jiří Mátl - dirigent, sbormistr a umělecký vedoucí souboru
spolupořadatel: Deutschsprachige katholische Pfarrei Prag - německy hovořící farnost při kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Praha 2

Odborný garant projektu:
MgA. Linda Sítková, Ph.D. - česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnosti u sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2.

Umělecký garant projektu:
Mgr. et Mgr. Lucie Hilscherová - přední česká mezzosopranistka, věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, spolupracuje s mezinárodně uznávanými tělesy a dirigenty.

Podpora projektu:
Cyklus koncertů se koná s podporou Městské části Praha 2 a Městské části Praha 5