8. koncert - Poutníku času a moste sblížení

Termín konání:

Bach-Collegium Praha - komorní sbor, Linda Sítková - varhany, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Jiří Mátl - dirigent,

Cyklus koncertů k výročí 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého,

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská, Praha 2,

Fyzická přítomnost diváků přímo v kostele je povolena.
Vstupné: Dospělí - 200 Kč, Děti - zdarma. Těšíme se na vás!
Podrobné informace o vstupenkách, předprodeji a podmínkách účasti na koncertě dle aktuálních vládních nařízení

Živý videopřenos koncertu na Youtube kanálu Bach-Collegium Praha zdarma:
https://youtu.be/GC1OiNOHkEc

Přečtěte si více o celém projektu...

Program

Leoš Janáček (1854–1928) / Ferenc Liszt (1811–1886)
Mše B dur | pro smíšený sbor a varhany

Jan Bernátek (1950)
Čtyři písně na texty žalmů | pro nižší hlas a varhany, věnováno Lucii Hilscherové
1 - Dobrořečiti budu Hospodinu.
2 - Bože můj, proč jsi mě opustil?
3 - Slyš, Bože.
4 - Hlahol Bohu, celá země.

Arne Eggen (1881–1955)
Ciaconna | pro varhany

Jan Bernátek (1950)
Sv. Ludmila - matka země české | kantáta pro smíšený sbor, mezzosoprán sólo a varhany,
věnováno sboru Bach-Collegium Praha, Jiřímu Mátlovi, varhanici Lindě Sítkové a zpěvačce Lucii Hilscherové

světová premiéra

motto koncertu:

Du heiliger Johannes Nepomuk, bereit, uns zu begleiten, ein Freund, der uns geduldig weiterführt als Pilger durch die Zeiten auf Brücken über Strom und Bach. So gehen wir deinen Spuren nach.

Svatý Jene Nepomucký, byls připraven nás doprovázet jako přítel, který nás trpělivě vede coby poutníky skrze věky po mostech přes proudící toky. Jdeme tak ve tvých stopách.

Winfried Pilz: Nepomuk Lied - 8. sloka

 


Soubory ke stažení